Podmínky vrácení zboží a peněz

Odstoupení od smlouvy v případě, že Spotřebitel objednal zboží jiným způsobem než osobně v provozovně Prodávajícího: Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní od doručení.


V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně. Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  • Odeslat dopis či e-mail na adresu: eshop@dtgroup.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:………………….... Datum a podpis. " Taktéž je možné si stáhnout, vyplnit a poslat Formulář pro vrácení zboží do 14 dnů
  • Zboží ke vrácení odešlete prosím vždy doporučeně zpět na adresu Design Trade, s.r.o., Hradecká 557, 530 09 PARDUBICE. Musí být nepoužité, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, návodů, případných dárků k nákupu atd.). Poštovné a další náklady na vrácení produktu platí Kupující. Neposílejte zboží na dobírku - nemůže být převzato. Doporučujeme vám zboží připojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.


Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který je nabízen, bude mu vrácena pouze částka odpovídající nákladům na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.